ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

  • Δημοσιεύτηκε: 2020 / τεύχος 10 / σελ. 63

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ένας υπαίθριος χώρος, είτε πρόκειται για δημόσιο είτε για ιδιωτικό, οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με την τοπογραφία και το ανάγλυφο του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες, τα είδη βλάστησης, τα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα, καθώς και με το δομημένο περιβάλλον. Ο μηχανικός λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους κατά το σχεδιασμό έργων υπαίθριων χώρων, με σκοπό να εξυπηρετούνται οι επιδιώξεις και οι δραστηριότητες του ανθρώπου και να διαφυλάσσονται η αισθητική ποιότητα και η οικολογική.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Όλα τα στάδια των εργασιών σκυροδέτησης διέπονται από κανόνες ορθής εκτέλεσης, που είναι απλοί στην εφαρμογή και ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για την εξασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα πλαστικά υλικά, συγκρινόμενα με τα φυσικά υλικά, τις κονίες και τα μέταλλα, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της τεχνολογίας, κατά τη διαδρομή της μέσω των…
ΑΝΕΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΕΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΣΤΟΧΙΕΣ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ο άνεμος αποτελεί έναν από τους κυριότερους, επιβαρυντικούς για το κτίριο, περιβαλλοντικούς παράγοντες. Από τη σκοπιά της μηχανικής συνιστά ταυτοχρόνως και ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και πρόβλημα,…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.