ktirio.gr

Φρεάτιο φωτισμού υπόγειου χώρου, τύπου "κουρ ανγκλαιζ"

Για την προστασία του χωρου από την υγρασία γίνεται εξωτερικά κατασκευή απομάκρυνσης των νερών. Αυτή περιλαμβάνει λιθορριπή, στεγανωτικά φυλλα και διάτρητο σωλήνα απορροής των ομβρίων, που τα οδηγεί στο δίκτυο ομβρίων ή σε κατάλληλο αποδέκτη μακριά από το κτίριο. Για επαρκή υδατοστεγανότητα τοποθετείται διπλό ασφαλτόπανο γύρω από το τοιχίο του υπογείου, το θεμέλιο και το φρεάτιο φωτισμού του υπογείου. Το δάπεδο του φρετίου κατασκευάζεται με πατητό τσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 650 kg/m³ με στεγανοποιητικό μάζας και με κλίση προς υδρορρόη, που οδηγεί τα όμβρια στο σωλήνα απορροής κάτω από το φρεάτιο.

1. Πλάκες πεζοδρομίου. 2. Συνδετικό κονίαμα. 3. Σκυρόδεμα C12/15 ενισχυμένο με δομικό πλέγμα. 4. Λιθοπλήρωση, μέσου πάχους 15 cm. 5. Προκατασκευασμένο κράσπεδο. 6. Σκυρόδεμα C8/10. 7. Λιθοπλήρωση με αργούς λίθους για τη διαμόρφωση στραγγιστηρίου. 8. Τσιμεντοκονίαμα τριπτό ή πατητό 450 kg/m³ για εξομάλυνση ή προστασία. 9. Στεγανοποιητική στρώση από ασφαλτικά φύλλα. 10. Επικάλυψη προστασία στεγανοποίησης. 11. Τσιμεντοκονίαμα πατητό 650 kg/m³, με στεγανοποιητικό μάζας. 12. Επίστρωση άμμου, πάχους 1 - 2 cm. 13. Διάτρητος τσιμεντοσωλήνας ανοιχτού αρμού. 14. Γεωύφασμα.