ktirio.gr

Μηχανισμοί & μέθοδοι βελτίωσης εδαφών

Με τον όρο βελτίωση του εδάφους νοούνται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης ενός τεχνικού έργου.
Η βελτίωση του εδάφους επιλέγεται όταν δεν ικανοποιούνται οι έλεγχοι φέρουσας ικανότητας του εδάφους θεμελίωσης και οι καθιζήσεις δεν δίνουν ικανοποιητικές τιμές στους συντελεστές ασφάλειας. Επιδιώκεται σε ειδικές περιπτώσεις εδαφών και σε περιπτώσεις έργων μεγάλης έκτασης. Κυριότεροι μηχανισμοί βελτίωσης είναι η συμπύκνωση, η στερεοποίηση και η σταθεροποίηση.
Ως συμπύκνωση ορίζεται η αύξηση της πυκνότητας του εδάφους με τη χρήση μηχανικής ενέργειας. Με τον όρο στερεοποίηση ορίζεται η μείωση του όγκου του εδάφους με αποβολή του νερού και ταυτόχρονη μεταφορά των τάσεων που ασκούνται στο έδαφος, από την υγρή φάση στο στερεό σκελετό. Τέλος, η σταθεροποίηση αφορά στην αύξηση της αντοχής και στη μείωση της συμπιεστότητας.

Α. Mεικτή διατομή με όπλιση του επιχώματος με γεωπλέγματα και σταθεροποίηση του πρανούς του ορύγματος με συρματοκιβώτια.

B. Βελτίωση του εδάφους με κατασκευή χαλικοπάσσαλου.
1. Πάσσαλος συμπύκνωσης.
2. Συμπυκνωμένο έδαφος.
3. Συμπύκνωση αμμοχάλικου.

Γ. Βελτίωση του εδάφους με διάφορους τύπους ενεμάτων.